Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn khiếu nại có thể nộp trực tiếp hoặc qua b...

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu ...

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu đi...

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn yêu cầu có thể nộp trực tiếp hoặc qua bưu ...

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực ti...

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý

Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục...

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ...