Chế tài đối với hành vi làm giả nhãn hiệu hàng hóa

Câu hỏi: Người làm giả hàng hóa mang nhãn hiệu (đã đăng ký) thì phạm tội gì? Việc làm giả đó gây thiệt hại trên 500 triệu đồng cho chủ sở ...

Tác giả và quyền tác giả

Câu hỏi Luật sư có thể cho tôi hỏi: Thế nào là quyền tác giả? Trả lời: Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối ...

Quyền sở hữu trí tuệ và các đối tượng sở hữu trí tuệ

Câu hỏi Thế nào là quyền sở hữu trí tuệ? Sở hữu trí tuệ bao gồm các đối tượng nào? Trả lời Trí tuệ là khả năng nhận thức ...

Sẽ quán triệt nghị định Nghị định số 11/2014/NĐ-CP

Cục TTKH và CN họp quán triệt Nghị định số 11/2014/NĐ-CP Ngày 18/02/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt ...