Luật Sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013

Luật Sở hữu trí tuệ số 19/VBHN-VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 20...

Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp

Giải quyết khiếu nại liên quan đến sở hữu công nghiệp a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn khiếu nại có thể nộp trực tiếp hoặc qua b...

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 20...

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên qua...

Lợi ích của tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đối với doanh nghiệp?

Câu hỏi Xin cho biết tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Trả lời: Tên thương mại, nhãn hiệu,...

Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký ?

Câu hỏi Vì sao phải đăng ký kiểu dáng công nghiệp và ai có quyền đăng ký ? Trả lời  Kiểu dáng công nghiệp phải đăng ký và nếu đáp ứng các ...

Sáng chế và giải pháp hữu ích

Câu hỏi Sáng chế là gì? Giải pháp hữu ích là gì? Trả lời Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết...

Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ ban hành điều lệ sáng kiến

Điều lệ này quy định chi tiết về điều kiện, thủ tục công nhận sáng kiến, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến, tác giả sáng k...

Thay đổi nội dung nhãn mác có cần đăng ký thủ tục?

Câu hỏi Xin chào luật sư Em hiện tại đang làm việc tại 1 công ty chuyên nhập khẩu độc quyền men vi sinh từ Mỹ , về VN dán thêm nhãn phụ tiế...

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên

Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 thán...

Tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp?

Câu hỏi Tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp? Trả lời Tên thương mại, nhãn hiệu, ...

Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/2010/NĐ-CP ngàu 21/9/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 97/201...

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục Đăng ký nhãn hiệu a. Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở h...

Cần lưu ý điểm gì khi lựa chọn tên thương mại?

Câu hỏi Cần lưu ý điểm gì khi lựa chọn tên thương mại? Trả lời Tên thương mại thuộc tài sản trí tuệ cần chú ý xây dựng và bối đắp ngay kh...

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 th...

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006-NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006-NĐ-CP ngày 22 t...

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định số 88/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 08 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tu...

Vụ công ty Xổ số: Có đủ các căn cứ để khởi kiện

Ghi lô tô hai số tại đại lý Xổ só Thanh tra đề nghị ông Ninh khởi tố vụ việc ra tòa Trong công văn số 56/SVHTTDL-TTr trả lời đơn kiến ...

Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 2 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữ...

Mối quan hệ của các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp trong quá trình bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp?

Câu hỏi Mối quan hệ của các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp   trong quá trình bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp? Trả lời ...

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm h...

Panasonic đứng đầu thế giới với 2.881 đơn xin cấp bằng sáng chế

Panasinic đứng đầu thế giới với 2.881 đơn xin cấp bằng sáng chế (Seatimes) Thông báo mới nhất của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO...

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày ...

Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Bộ khoa học và công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/200...

Về thiết kế nhãn hiệu

Câu hỏi Luật sư cho tôi hỏi, ta cần lưu ý điều gì khi thiết kế nhãn hiệu? Trả lời Khi thiết kế nhãn hiệu, ngoài yêu cầu như tên thư...

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa Nghị định này quy định nội dung, cách ghi và quản lý nh...

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí ...

Vi phạm sở hữu trí tuệ: Nặng tình cảm, nhẹ xử lý

Buổi họp báo việc vi phạm bản quyền tác giả Ngày 5.3.2014 trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm (Dale Carnegie Việt Nam) đã công bố việc kh...

Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữ...

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về Sở hữu công nghiệp

Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí ...

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự L...

Ít đăng ký sở hữu trí tuệ, Việt Nam thua các nước trên thế giới

Với 57.239 đăng ký trong năm 2013, Mỹ vẫn tiếp tục là nước đứng đầu trong hệ thống Hiệp ước về Hợp tác sáng chế (PCT) của Tổ chức Sở hữu t...

Về quyền khởi kiện

Câu hỏi Những người nào có quyền khởi kiện dân sự về quyền tác giả và quyền liên quan? Trả lời Những chủ thể quyền sau đây có qu...

Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì?

Câu hỏi Quyền của tác giả (quyền tác giả) bao gồm những quyền gì? Trả lời Quyền tác giả bao gồm quyền nhân thân và quyền tà...

Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong các dự án khoa học và công nghệ

Cuộc hợp giữa Việt Nam-Hà Quốc Ngày 12/3/2014, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tiếp và làm việc giữa Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ...

Tác phẩm và tác giả

Câu hỏi Luật sư có thể giải thích giúp tôi, thế nào là tác phẩm? Tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả? Cám ơn luật sư nhiều ạ! ...

Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ như thế nào?

Câu hỏi Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ như thế nào? Trả lời: Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ trên cơ sở thực tiễn sử dụng mà không cầ...

Bình Dương thu giữ hơn 1.000 bộ đèn Double Wing "nhái"

Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương vừa kiểm tra, tạm giữ 1.051 bao bì bộ đèn Juren của Cty TNHH SXDV TM Sao Trụ, do xâm phạm quyền đối với nhãn...

Game việt, thách thức và cơ hội

Thành công của game Flappy Bird truyền cảm hứng cho những người làm game trẻ ở Việt Nam Ảnh minh. họa: Hoàng Dương TP - Các chuyên gia ...